Bilgi, deneyim ve tutkuyla…

Çevre ve Sürdürülebilirlik


İnsan olmak, kendi ihtiyaçlarımız kadar bizden sonrakileri de düşünebilmektir.

Üretiminde doğaya ve insan sağlığına zararlı malzeme kullanmayan Numaş, yanma durumunda zehirli gaz açığa çıkarmayan, su bazlı ve çevre dostu kimyasal kullanımı; kloroflorokarbon içermeyen ve geri dönüşüm oranı yüksek malzeme seçimi, Avrupa normlarına uygun üretimi, %60’ı geri dönüşümlü kağıt ambalaj kullanımı ve atıkların ruhsatlı tesislerce toplanarak geri dönüştürülmesi gibi çevreye duyarlı uygulamalarıyla mobilya üretim sektöründe öncü konumdadır.

Sürdürülebilir üretim süreci, düşük su ve enerji kullanımı, çevreci ürün tasarımı ve çevresel konulara duyarlı bir üretici firma olarak; tasarım ve üretimde verimliliği ön planda tutmaktadır. Gün ışığının içeri girmesini sağlayan ve doğal ışık kullanımını artıran yapısı, yağmur suyunu depolayarak bahçe sulama suyuna dönüştüren sistemi, bina içi verilen temiz hava miktarının standartların üzerinde tutulmasıyla iç hava kalitesinin artırımı, uluslararası termal konfor standartlarına uyularak ısıtma-soğutma tasarımı, gelişmiş akustik yönetimi ve diğer çevreci stratejileri ile Numaş tesisleri yeşil bina kriterlerine uygundur.

Numaş, bir TEMA kuruluşu olan Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin (ÇEDBİK) onur üyesidir.

1528277269_cedbik-logo.png

1528274581_kalite-eys.jpg

Kalite Politikamız

 

Sektörümüzde uluslararası çapta tanınan; arzu edilen, sağlıklı ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun ürünler üreten, bulunduğumuz pazarda rekabetçi, akılcı ve yenilikçi çözümler sunan öncü bir şirket olma vizyonumuzla;

 

  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak ve zamanında karşılayarak müşteri memnuniyeti ve bağlılığını artırmayı,

  • Numaş ve Nurus isim ve itibarını her zaman en üst seviyede tutarak paydaşlarımızın haklarını korumayı,

  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bilgi ve deneyimimizi artırmayı,

  • Ürünlerimize hayal gücümüzü, bilgi ve tecrübemizi katarak, doğru insan ve uygun teknolojiyi kullanarak en iyi ürünü/hizmeti rekabetçi bir maliyetle sunmayı,

  • Sürdürülebilirlik ilkesiyle, doğal kaynak ve girdilerimizi verimli kullanarak çevre dostu üretim yapmayı, verimli ve uygulanabilir atık yönetimi ile atık miktarımızı ve çevresel etkileri asgari düzeye indirmeyi ve çevre kirliliğini önlemeyi,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemek, risklerin etkilerini en aza indirmek için tehlikeleri değerlendirmeyi ve gerekli koruyucu önlemler almayı,

  • Faaliyetlerimiz süresince yasal mevzuatları takip ederek ülkemizin ilgili şartlarına ve ihracat yapılan ülkelerin şartlarına uymayı,

  • Sürekli iyileştirme prensibi ile amaç ve hedefler belirleyerek tüm süreçlerimizin performansını periyodik olarak ölçmeyi ve değerlendirmeyi,

  • Sosyal sorumluluk anlayışımız gereği tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı eğiterek iş birliği ve geri bildirime dayalı, sürekli gelişime açık bir kurum kültürü oluşturmayı taahhüt ederiz.

daha fazla bilgi

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.